Tervetuloa Eläkeläiset ry Varsinais-Suomen Aluejärjestö ry:n kotisivuille

Varsinais-Suomen Aluejärjestö ry on perustettu 3.4.1971 ja olemme yksi Eläkeläiset ry:n aluejärjestöistä. Aluejärjestöömme kuuluu 12 paikallisyhdistystä.

ALUEJÄRJESTÖN TARKOITUKSENA ON
  • toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana
  • toimia jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana
  • valvoa eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista
  • välittää yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa koskevaa tietoutta ja pitää yhteyttä alueensa eläkeläisyhdistyksiin
LISÄKSI
  • järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja järjestölle jäsenkuntaansa koskevista asioista
  • tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi
  • järjestää jäsenilleen matkoja ja retkiä eri kohteisiin